A Infoself Group som assessors acreditats d’Acció per dur a terme els projectes vinculats als Cupons a la innovació i a l’estratègia.

Aquests tenen per objectiu la concessió d’ajuts per a la contractació de serveis d’innovació i d’implantació de tecnologies que incloguin aspectes com el model d’innovació, la sostenibilitat, la propietat del coneixement i la fiscalitat de la innovació.

Els cupons disponibles cobreixen fins a un màxim de 20.000 euros en funció de les característiques del projecte.

Aquests ajuts van dirigits a pimes amb establiment operatiu a Catalunya amb un mínim de 2 anys de vida a data de sol·licitud del cupó.

Els projectes subvencionats es podran executar entre la data de publicació de la convocatòria i el 30 de setembre de 2022. Els cupons es concedeixen per ordre cronològic de sol·licitud i solen exhaurir-se en poc temps donat que hi ha limitació pressupostària.

Consulta sense compromís (a group@infoself.com) si el teu projecte és susceptible de rebre els ajuts d’Acció!