Aquest lloc web i el domini http://www.infoself.com són propietat d' Infoself Group , telèfon: 902 51 33 22 i direcció de correu electrònic info@infoself.com.

Els continguts d'aquest lloc, inclòs els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, pertany a Infoself Group o a tercers a qui han autoritzat el seu ús. Infoself Group els presenta en el seu lloc amb la finalitat d'informació i per facilitar la seva relació amb les persones privades, empreses i amb les administracions públiques.

Infoself Group es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual.

El logotip de Infoself Group i altres dissenys i logotips que identifiquin Infoself Group, serveis o campanyes i activitats només poden ser utilitzats amb autorització o coneixament previ de Infoself Group.

Queda totalment prohibit modificar, copiar o distribuir el codi de les pàgines, excepte si es té l'autorització expressa i per escrit de Infoself Group.

L'usuari es compromet a utilitzar aquest lloc sense incurrir en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals o que perjudiquin els drets i interessos de Infoself Group o de tercers. Infoself Group no serà responsable del mal ús que puguin fer els usuaris.

Infoself Group complirà de manera estricta la normativa vigent en cada moment sobre protecció de dades de caràcter personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per la protecció de les dades de caràcter personal de l'usuari, preservant la seva privacitat i confidencialitat.

Infoself Group entén que en el moment d'emplenar els formularis que figuren en el lloc, l'usuari es considera suficientement informat de les finalitats de recollida de les seves dades personals i de les finalitats del tractament que es deriva. L'usuari autoritza amb aquest acte a Infoself Group a tractar les dades per les finalitats expressades en cada cas i, per tant, l'autoritza a incorporar aquestes dades als seus fitxers o tractaments d'acord amb el que s'estableix en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPDP).

L'usuari de la web que facilita dades de caràcter personal a Infoself Group podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el que estableix la LOPDP, dirigint-se de qualsevol forma o a través de qualsevol medi a Infoself Group.

Infoself Group informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) en aquests processos interns de funcionament. Aquestes galetes permeten controlar les dades de navegació de l'usuari a l'efecte de fer més còmoda i ràpida la comunicació que s'estableix entre ell i el lloc web de Infoself Group. La vigència d'aquestes galetes serà la estrictament necessària per la prestació dels serveis que s'ofereixen desde el lloc web. En cap cas s'utilitzen galetes per a la adquisició de dades personals identificatius de l'usuari. L'usuari té la possibilitat de configurar els seus navegadors d'Internet per obtenir un millor coneixament i control de les galetes. Pot ser advertit prèviament a la seva instal·lació i impedir-la si és la seva voluntat.

Infoself Group adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantitzar la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixen mitjançant la web, segons l'estat de la tecnologia i d'acord amb la tipologia de las transaccions i serveis que es posen a disposició dels usuaris.

Infoself Group no pot garantitzar de manera absoluta que la web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, averies o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivat per causes alienes a Infoself Group. Tampoc no serà responsable de retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'accés a Internet o en altres sistemes electrònics, així com els danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intrumissions il·legítimes fora del control de Infoself Group. No es garantitza la disponibilitat i continuïtat permanent del funcionament de la web y dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s'advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament de la web i dels serveis.

Infoself Group es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, configuració i continguts de la web, així com també la oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

Infoself Group no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través dels enllaços inclosos en el lloc.

No s'autoritzen presentacions dels continguts d'aquest lloc en una finestra aliena a Infoself Group (framing).

L'ús d'aquesta web implica l'acceptació total i sense reserves dels termes i condicions contingudes en el present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aqyesta web es regiran exclusivament per el dret de l'estat espanyol i de la comunitat autònoma de Catalunya. Tota persona usuària de la web, independentement de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el cumpliment i respecta aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pugui correspondre.